PREZENTACIJA

Sustavi za prezentaciju


Kada govorimo o sustavima za prezentaciju u grafičkoj industriji mislimo na:-Roll-up sisteme-Pop-up sisteme
 


-Promo pultove-Klik-klak okvire-Svjetleće reklame

 

-Jumbo konstrukcije
 


-Natpisne ploče od raznih materijala
 


Svaki od navedenih sistema se dijeli u više podskupina te dolazi u raznim kombinacijama veličina i materijala na kojima se tiskaju vizuali.